Aktivitet ndërgjegjësues/informues në shkollën e Mesme të Bashkuar "Luz i Vogël" ku morën pjesë të rinj të moshave të ndryshme

Please insert content...