Bashki dhe qeveri bashkë

Edi Rama pati nje stacion fantastik sot ne Kavajën tonë ku dha mesazhin e qartë se qyteti është në drejtimin e duhur përsa i përket rrugës së thithjes së investimeve.
Një falenderim për atë publik të paparë në sallë që me entuziazmin e tij tregon mbështjen dhe besimin që qytetarët kanë tek ne.