Bashkia Kavaje ka marre persiper te nise nje fushate sensibilizuese per pastrimin e plazheve

Bashkia Kavaje ka marre persiper te nise nje fushate sensibilizuese per pastrimin e plazheve, hapjen e rrugeve nacionale, qe lidhen me keto plazhe. Per kete arsye grupet e sherbimit kane filluar punen per prerjen e barerave, lirimin e bankinave te rruges, pastrimin e kanaleve anesore, duke krijuar kushte te pershtatshme per qarkullimin e mjeteve. Per ne puna vazhdon...