Bursa për studentët

Kryetari i Bashkisë z.Elvis RROSHI organizoi një takim me studentët që përfituan bursat e shpërndara nga bashkia