Investimet në bujqësi për Bashkinë Kavajë vazhdojnë

Kështu krahas punës së bërë për pastrimin e kanaleve vaditëse, Bashkia Kavajë po  përfundon dhe fazën e dytë, e cila përkon me pastrimin e kanaleve dytësore dhe tretësore dhe pastrimin e urës Memzotaj, (Njësia Administrative Helmas), pastrimin e përroit të Draxhit, që kalon në urën Memzotaj dhe përfundon derdhjen në det.

 

Punë e pabërë në 20 vite