Komisionet e Këshillit Bashkiak :

  1. 1. Komisioni I Finances, Taksave dhe Revizionimit
  2. 2. Komisioni I Arsimit, Rinise, Kultures, Turizmit, Sportit, Sherbimeve Sociale dhe Barazise Gjinore.
  3. 3.Komisioni I Urbanistikes, Zhvillimit Ekonomik dhe Infrastruktures
  4. 4. Konmisioni Juridik, Rendit, Ndihmes Ekonomike, Strehimit dhe Emergjencave Civile.
  5. 5. Komisioni I Sherbimit te Shendetit Publik dhe Pronave
  6. 6. Komisioni I Bujqesise, Sherbimeve Publike dhe Pronave
  7. 7. Komisioni I Organizimit, Mandateve, Personelit, Rregullores dhe Marrdhenieve me Publikun.