Mbledhja e këshillit bashkiak

Më 26/02/2018 u zhvillua mbledhja e rradhës e Këshillit Bashkiak. Në këtë mbledhje u miratuan:

1. Ndihma ekonomike për muajin shkurt 2018

2. Pagesa për PAK dhe invalidët e punës

3. Kompensimi I Energjisë elektrike për familjet që trajtohen me ndihmë ekonomike për muajin janar 2018

4. Dhënia e bursave për të gjithë studentët aplikues

5. Shpërblim prej 200.000 lekësh për ekipin Besa U-17, që sollën kupën e Shqipërisë në Kavajë

6. Nxjerrjen nga inventari të pemëve dekorative Palma të dëmtuara thuajse plotësish