Përfaqësues të grupit më të madh nordik Apollo vizitë në bashkinë e Kavajes

Sot patëm kënaqesinë të prisnim në Bashki përfaqësues të grupit më të madh nordik Apollo dhe shqiptarë të inteeesuar për bregdetin e Kavajës.
Të lumtur të punojmë për rritjen e turistëve dhe për rrjedhojë rritjen e të ardhurave të qytetarëve të Kavajës.
Synimi ynë të shndërrohemi ne bregdetin me të frekuentuar.
Për këtë po punojmë të gjithë si staf.