Përfundon pastrimi i kanaleve edhe në njësinë administrative Synej

Përfundon pastrimi i kanaleve edhe në njësinë administrative Synej. Në këtë njësi u pastruan rreth 6700m kanale ujitës