Bashkia Kavajë ne bashkëpunim me Ministrinë e Zhvillimit Urban po harton planin e përgjithshëm vendor të Bashkisë së madhe Kavajë, ku ka filluar puna me studion konsulente ATELIER4 dhe do të trajtohet hap pas hapi me dëgjesat publike, grupet e interesit dhe me forumet e bashkërendimit ndërvendor