Animacion rruga dalëse "Princat Topia", Kavajë

https://www.youtube.com/watch?v=5Nlh7YI11fQ

 

 

Projekti i xhamisë së Kavajës dhe rikonceptimi i sheshit

https://www.youtube.com/watch?v=WW_nDiw79tU

 

 

 Projekti i sistemimit urban të qendrës së Golemit

https://www.youtube.com/watch?v=EuLR15WIVxg

 

 

Projekti i përroit të Leshniqes

https://www.youtube.com/watch?v=NtES9Vp91VM