Projekti Qendra e Luzit të Vogël

Projekti i Qendrës së Luzit:

https://www.youtube.com/watch?v=5r2lFrusn70