Projekti i Parkut

Projekti i Parkut Kavajë:

https://www.youtube.com/watch?v=qv9hCe1s84Q