Qendra e fëmijëve me aftësi të kufizuar organizoi një paradë në qytet

Në këtë ditë me vlerë nderkombetare Bashkia Kavajë dhe Qendra e Femijeve me Aftesi te Veçanta ka organizuar nje parade ne qytet.