Shtëpia e të Moshuarve Kavajë

Shtëpia e të Moshuarve Kavaje eshte i ofron komunitetit të të moshuarve ndihmë dhe shërbime sociale, në përputhje me standardet bashkëkohore, në mënyrë që të stimulojë pavarësinë dhe integrimin e tyre në jetën normale.

Ambjentet e Shtëpisë së të Moshuarve:

· 19 dhoma gjumi, të pajisura me të gjitha mobiljet e nevojshme dhe me tualet te brendshëm. Banorët mund ti mbajnë sendet e tyre personale në dhomat e tyre.

· Një dhomë ngrënieje u jep mundësinë banorëve që të hanë së bashku me vizitorë që mund të kenë. Ushqimet për banorët gatuhen sipas gjendjes së tyre shëndetësore dhe dietave të përcaktuara prej doktorit.

· Një dhomë pune për punonjësin social

· 1 dhomë Lavanderie në përdorim të banorëve

· 1 dhomë mjekësore, me 1 mjek me kohë të pjesëshme dhe sherbim infermierie 24 ore ne dite.

· Ambjente të shumta argëtimi që përfshijnë një dhomë televizori, bibliotekë, verandë dhe kopësht.

Nëse keni ndonjë pyetje, shqetësim, sugjerim apo dëshironi të aplikoni për të jetuar në Shtëpinë e të Moshuarve, ju lutemi të na kontaktoni në adresën e mëposhtme:

Shtepia e te Moshuarve Kavaje

Lagja: Nr.2

Rruga: Taulantia, (Prane Stadiumit “Besa”)

Telefon: 0552 42 832

Facebook: https://www.facebook.com/people/Shtepia-E-Te-Moshuarve/100008258135391

Dokumentat e mëposhtëm duhen paraqitur, për të aplikuar për të jetuar në Shtëpinë e të Moshuarve:

· Një kërkesë me shkrim, e plotësuar nga vetë aplikanti, të afërmit e tij apo kryetari i rajonit ku jeton i moshuari, në të cilën të deklarohet kërkesa e tij për tu pranuar për të jetuar në Shtëpinë e të Moshuarve;

· Çertifikatë e Gjendjes Civile së aplikantit;

· Çertifikatë e Gjendjes Familjare të aplikantit;

· Fotografi të aplikantit (2 copë);

· Raporti mjekësor i aplikantit që përcakton gjendjen e saj/tij shëndetësore;

· Një vërtetim nga Zyra e Sigurimeve Shoqërore, që deklaron nëse aplikanti merr ndonjë lloj pensioni;

· Një vërtetim të lëshuar nga Kryetari i Rajonit përkatës, që deklaron gjendjen ekonomike të familjes së aplikantit.

· Mosha e pranimit ne Institucion per meshkuj 65-vjeç per femra 60-vjeçe.

Për banoret e qytetit te Kavajës dokumentacioni i mësipërm dorëzohet ne Bashkinë Kavaje e cila shqyrton çdo rast sipas rendësish, dhe me pas e kalon per aprovim ne Këshillin Bashkiak te Qytetit.

Për banoret e qyteteve te tjera dokumentacioni dorezohet ne Zyren Rajonale te Shërbimit Social te cilët bëjnë vlerësimin e rastit dhe me pas e çojnë për komisionin ne Shërbimin Social Shtetëror.

Festae fundvitit në shtëpinë e të moshuarve:

https://www.youtube.com/watch? v=XMANVTmRq3k