VENDIM NR 18

18 Prill, 2016

PËR DHËNIEN E NDIHMËS EKONOMIKE PËR FAMILJET NË NEVOJË PËR MUAJIN MARS 2016


VENDIM NR 17

18 Prill, 2016

MIRATIMI I PAGESËS PËR PAK DHE INVALIDËT E PUNËS PËR PERIUDHËN PRILL 2016 PËR QENDRËN E KAVAJËS DHE NJËSITË ADMINISTRATIVE SYNEJ, LUZ I VOGËL, GOLEM DHE HELMAS


VENDIM NR 16

18 Prill, 2016

PËR PROPOZIM PËR DHËNIEN E NDIHMËS EKONOMIKE PËR PERIUDHËN PRILL 2016 PËR QENDRËN E KAVAJËS DHE NJËSITË ADMINISTRATIVE SYNEJ, LUZ I VOGËL, GOLEM DHE HELMAS


VENDIM NR 15

26 Mars, 2016

PËR DHËNIEN E NDIHMËS EKONOMIKE PËR FAMILJET NË NEVOJË PËR MUAJIN SHKURT 2016


VENDIM NR 14

26 Mars, 2016

MBI MIRATIMIN E PAGESËS PËR PAK DHE INVALIDËT E PUNËS PËR PERIUDHËN MARS 2016 PËR QENDRËN E KAVAJËS DHE NJËSITË ADMINISTRATIVE SYNEJ, LUZ I VOGËL, GOLEM DHE HELMAS


VENDIM NR 13

26 Mars, 2016

PËR PROPOZIM PËR DHËNIEN E NDIHMËS EKONOMIKE PËR PERIUDHËN MARS 2016 PËR QENDRËN E KAVAJËS DHE NJËSITË ADMINISTRATIVE SYNEJ, LUZ I VOGËL, GOLEM DHE HELMAS


VENDIM NR 12

04 Mars, 2016

PËR DHËNIE TITULLI "MIRËNJOHJE QYTETI"


VENDIM NR 11

04 Mars, 2016

PËR DHËNIE TITULLI "QYTETAR NDERI"


VENDIM NR 10

04 Mars, 2016

VENDIM NR 9

29 Shkurt, 2016

MBI MIRATIMIN E BUXHETIT TË BASHKISË KAVAJË PËR VITIN 2016


VENDIM NR 8

29 Shkurt, 2016

PËR MIRATIMIN E PAKETËS FISKALE PËR VITIN 2016


VENDIM NR 7

29 Shkurt, 2016

PËR MIRATIMIN E NUMRIT MAKSIMAL TË PUNONJËSVE TË BASHKISË, INSTITUCIONEVE NË VARËSI DHE TË NJËSIVE ADMINISTRATIVE, SI DHE PËR MIRATIMIN E NIVELIT TË PAGAVE E TË SHPËRBLIMEVE TË PUNONJËSVE DHE TË PERSONAVE TË TJERË TË ZGJEDHUR OSE TË EMËRUAR


VENDIM NR 6

22 Shkurt, 2016

PËR DHËNIEN E NDIHMËS EKONOMIKE PËR FAMILJET E LARGUARA NGA SISTEMI PËR MUAJIN JANAR 2016


VENDIM NR 5

22 Shkurt, 2016

MIRATIMI I PAGESËS PËR PAK DHE INVALIDËT E PUNËS PËR PERIUDHËN 1-29 SHKURT PËR QENDRËN E KAVAJËS DHE NJËSITË ADMINISTRATIVE SYNEJ, LUZ I VOGËL, GOLEM DHE HELMAS


VENDIM NR 4

22 Shkurt, 2016

PËR DHËNIEN E NDIHMËS EKONOMIKE PËR PERIUDHËN SHKURT 2016 PËR QENDRËN E KAVAJËS DHE NJËSITË ADMINISTRATIVE SYNEJ, LUZ I VOGËL, GOLEM DHE HELMAS


VENDIM NR 3

23 Janar, 2016

PËR MIRATIMIN E DHËNIES SË PAGESËS PËR P.A.K E INVALIDET E PUNËS PËR PERIUDHËN 1-31 JANAR 2016


VENDIM NR 2

23 Janar, 2016

PËR PROPOZIM PËR DHËNIEN E NDIHMËS EKONOMIKE PËR PERIUDHËN 1-31 JANAR 2016


VENDIM NR 1

23 Janar, 2016

PËR MIRATIMIN NË PARIM TË LINJËS SI DHE ORAREVE PËR LINJËN KAVAJË-LUZ I VOGËL-KAVAJË