Vendim per percaktimin e vendeve publike, per afishimin e materialeve propagandistike prej partive politike dhe subjekteve zgjedhore, ne territorin e bashkise Kavaje.

Vendim per percaktimin e vendeve publike, per afishimin e materialeve propagandistike prej partive politike dhe subjekteve zgjedhore, ne territorin e bashkise Kavaje